bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Zbiory danych    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

BAZY DANYCH

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi jest administratorem następujących danych osobowych:

  1. Baza uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminów zewnętrznych
  2. Baza egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów
  3. Baza eksternów
  4. Baza obserwatorów egzaminów zewnętrznych
  5. Dane osobowe pracowników OKE w Łodzi.

Zbiory wymienione w pkt. 1-4 zostały zgłoszone do Generalnego Inspektora Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Podstawą prowadzenia baz danych wymienionych w pkt. 1-3 jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Podstawą prawną upoważniającą do prowadzenia bazy danych obserwatorów jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe pracowników OKE w Łodzi są gromadzone i przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

ARCHIWUM

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), dokumentacja egzaminacyjna przechowywana jest przez sześć miesięcy.

Arkusze egzaminacyjne udostępniane są wyłącznie zdającym w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wyników egzaminu, po uprzednim złożeniu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Wniosku o wgląd .

Informacje publiczne, przechowywane w Archiwum OKE w Łodzi, niepublikowane na stronie BIP, są udostępniane na wniosek, z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).Wytworzył: Zbigniew Sobór, Michał Kaczmarczyk (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:04:04)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2013-04-02 10:09:12)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer