bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Organizacja egzaminów - gimnazjum (archiwum)    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

System egzaminów zewnętrznych obejmuje:

 • egzamin gimnazjalny w III klasie gimnazjum
 • egzamin maturalny
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • egzamin eksternistyczny

Ocenianie zewnętrzne pozwala na diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenę jakości oddziaływań edukacyjnych szkół oraz porównywalność zaświadczeń, świadectw i dyplomów.
Zasady oceniania zewnętrznego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016, poz. 2223.)

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego
humanistyczna

w zakresie historii
i wiedzy
o społeczeństwie
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
w zakresie języka polskiego
 • trwa 90 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część druga egzaminu gimnazjalnego
matematyczno-przyrodnicza

w zakresie przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
w zakresie matematyki
 • trwa 90 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego
z języków obcych nowożytnych

na poziomie podstawowym
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
na poziomie rozszerzonym
 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Wybór poziomu egzaminu
z języka obcego nowożytnego

język nauczany na bazie podstawy programowej III.0
(poziom dla początkujących)

obowiązkowo
egzamin na poziomie podstawowym
nieobowiązkowo
egzamin na poziomie rozszerzonym


język nauczany na bazie podstawy programowej III.1

(poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo
egzamin na poziomie podstawowym
obowiązkowo
egzamin na poziomie rozszerzonymWytworzył: Andrzej Chruściany, Iwona Klimczak (2010-10-06)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:12:36)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2019-08-26 12:40:54)
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer