bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
Sprawy w OKE w Łodzi

Adres mailowy: sekretariat@lodz.oke.gov.pl

Obsługa programów i paneli do zgłaszania zdających

 • egzamin ósmoklasisty - 42 664-80-85
 • egzamin maturalny - 42 664-80-70

 • egzamin zawodowy - 42 664-80-94
 • egzamin zawodowy - 42 664-80-93

Zamówienia pozasystemowe
(konsultacje w sprawie arkuszy, których nie można zamówić przez panel)

 • egzamin ósmoklasisty - 42 664-80-72
 • egzamin maturalny - 42 664-80-72
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminów w szkołach (procedury, egzaminy ustne z języków obcych, zwolnienia z egzaminów)

 • egzamin ósmoklasisty - 42 664-80-72
 • egzamin maturalny - 42 664-80-72
 • egzaminy ustne z języków obcych
 • zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty - 42 664-80-72
 • zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty - 42 664-81-81
 • egzamin zawodowy - 42 664-81-90, 42 664-81-94
 • egzamin zawodowy na komputerze - 42 664-81-92
 • egzamin zawodowy na komputerze - 42 664-80-94
 • egzamin eksternistyczny - 42 664-80-91

  Materiały egzaminacyjne

  • brakujące arkusze - 42 664-80-63
  • kody kreskowe - 42 664-80-65
  • odbiór arkuszy - 42 664-80-63
  • odbiór arkuszy - 42 664-80-65

  Dostosowanie warunków egzaminacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • egzamin ósmoklasisty i maturalny - 42 664-80-72
 • egzamin zawodowy - 42 664-81-93
 • egzamin eksternistyczny - 42 664-80-91

 • Deklaracje przystąpienia do egzaminów przez absolwentów

  • egzamin maturalny (przekierowania) - 42 664-80-58
  • egzamin maturalny (zgłoszenia po terminie)- 42 664-80-56

  • egzamin zawodowy - 42 664-80-94
  • egzamin zawodowy - 42 664-80-93

  Opłaty za egzamin

  • egzamin maturalny - 42 664-80-56

  • egzamin zawodowy - 42 664-80-56

  Wglądy

  • egzamin ósmoklasisty, maturalny - 42 664-91-96
  • egzamin zawodowy - 42 664-91-64
  Upoważnienia ośrodków egzaminacyjnych
  • egzamin zawodowy - 42 664-81-94

  Obserwatorzy zewnętrzni
  • wszystkie egzaminy - 42 664-80-69

  Szkolenia kandydatów na egzaminatorów
  • egzaminy ogólnokształcące - 42 664-80-62

  • egzaminy zawodowe - 42 664-80-61

  Wyniki egzaminów (umieszczanie wyników w panelach, KReM)
  • egzamin ósmoklasisty - 42 664-80-85

  • egzamin maturalny - 42 664-80-70

  • egzaminy zawodowe - 42 664-80-94
  • egzaminy zawodowe - 42 664-80-93
  • egzaminy eksternistyczne - 42 664-80-91

  Sprawozdania z przeprowadzonych egzaminów

  • wszystkie egzaminy - 42 664-80-69

  Wydawanie oryginałów i duplikatów
  (zaświadczeń, świadectw i dyplomów)

  • wszystkie egzaminy - 42 664-80-61

  Rozliczenia dotyczące umów, PIT-ów, zaświadczeń do ZUS-u

  • wszystkie egzaminy - 42 664-80-55


  Wytworzył: Iwona Klimczak, M. Michalska (2010-10-08)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:05:01)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2022-01-27 15:14:54)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer