bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Organizacja egzaminów - eksternistyczne    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

SESJE 2020 R.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 rokuW sesji zimowej 2020 r. opłata za egzaminy eksternistyczne wynosi 209,94 zł za każdy egzamin.

Numer konta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi:
NBP O/O Łódź 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Na dowodzie wpłaty należy wpisać:

 • nazwisko i adres zdającego
 • etap kształcenia (np. liceum, gimnazjum)
 • przedmioty, których zdawanie zostało zadeklarowane w danej sesji.
 • Komunikat w spawie miejsc zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2020 roku

  Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2020 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:
  w Łodzi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. K. Praussa 4 (z wyjątkiem egzaminu z informatyki),
  w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Radiowa 1.
  Egzaminy z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem.

  Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej. Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy zdający musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
  Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.
  Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.


  Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji zimowej 2020 r.

  Informujemy, że zgodnie z załącznikiem 7.1 z Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoły podstawowej dla dorosłych oraz wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązującej w sesji zimowej 2020 r. zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.

  Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego (ZN) w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego ZN.

  W związku z powyższym sprawdzenie sprzętu informatycznego odbywać się będzie dla zdających:

  • z województwa łódzkiego w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi w dniu 7 lutego 2020 r. w godzinach 12.45-13.45;
  • z województwa świętokrzyskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Radiowa 1, w dniu 7 lutego 2020 r. w godzinach 13.30-14.30.
  Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.

  SESJE 2019 R.

  Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej 2019 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:

 • w Łodzi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. K. Praussa 4 (z wyjątkiem egzaminu z informatyki),
 • w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Radiowa 1.

  Egzaminy z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem.

  Uwaga: w szczególnych przypadkach egzaminy z informatyki zostaną zorganizowane w innym miejscu niż wskazane powyżej. Informacje na ten temat zdający otrzymają listownie lub mogą uzyskać pod numerem telefonu 42 664 80 91.

  Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej. Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy zdający musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

  Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.

  Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji jesiennej 2019 r.

  Informujemy, że zgodnie z załącznikiem 7.1 z Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoły podstawowej dla dorosłych oraz wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązującej w sesji jesiennej 2019 r. zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.

  Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego (ZN) w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego ZN.

  W związku z powyższym sprawdzenie sprzętu informatycznego odbywać się będzie dla zdających:

 • z województwa łódzkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, al. Politechniki 38 w Łodzi w dniu 4 października 2019 r. w godzinach 12.00-13.00,
 • z województwa świętokrzyskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Radiowa 1, w dniu 4 października 2019 r. w godzinach 13.00-14.00.
 • Uwaga: w szczególnych przypadkach sprawdzanie poprawności sprzętu informatycznego zostanie zorganizowane w innym miejscu niż wskazane powyżej. Informacje na ten temat zdający otrzymają listownie lub mogą uzyskać pod numerem telefonu 42 664 80 91.

  Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.

  ***

  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej w sesji jesiennej 2019 r. i zimowej 2020 r.

  Załączniki do Informacji

  Sesja zimowa 2019

  Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2019 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:
  w Łodzi w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul. K. Praussa 4 (z wyjątkiem egzaminu z informatyki)
  w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ul. Radiowa 1.

  Egzaminy z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego będą przeprowadzane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi, al. Politechniki 38, zgodnie z harmonogramem.

  Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej. Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy zdający musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest dokonanie wpłaty.

  Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji zimowej 2019 r.

  Informujemy, że zgodnie z załącznikiem 7.1 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, szkoły podstawowej dla dorosłych oraz wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązującej w sesji zimowej 2019 r. zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.

  Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego (ZN) w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego ZN.

  W związku z powyższym sprawdzenie sprzętu informatycznego odbywać się będzie dla zdających:
  • z województwa łódzkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, al. Politechniki 38 w Łodzi w dniu 1 lutego 2019 r. w godzinach 12.00-13.00
  • z województwa świętokrzyskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Radiowa 1 w dniu 1 lutego 2019 r. w godzinach 13.00-14.00.

  Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.

  ***

  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej 2019 r.

  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

  ***

  Zobacz:
  -informacje dla zdających nt. materiałów i przyborów pomocniczych (sesja jesienna 2018 r.) oraz
  -informacje o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, szkoły podstawowej dla dorosłych, wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej w sesji jesiennej 2018 r. i zimowej 2019 r.

  Załączniki do Informacji

  Ogólne informacje nt. egzaminu eksternistycznego

  Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ‎ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 542) egzaminy eksternistyczne zostały włączone do zewnętrznego systemu egzaminowania, ‎tzn. zadania przygotowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zostały przekazane do Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).‎

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, egzaminy przeprowadzane są z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a także egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

  Do egzaminów eksternistycznych, na podstawie art. 3 ust. 15 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425) z późn. zm., mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat:‎
  - z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych może przystąpić osoba, która tej szkoły nie ‎ukończyła lub osoba, która ma świadectwo ukończenia klasy programowo niższej niż klasa VI ‎ośmioletniej szkoły podstawowej;‎
  - z zakresu gimnazjum dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ukończenia sześcioletniej ‎szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej albo ‎wpis w indeksie potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej ‎dla dorosłych;‎
  - z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ‎ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.‎
  - z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej może przystąpić osoba, która ma świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

  Zakres wymagań egzaminacyjnych wyznacza podstawowa programowa kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowane w Rozporządzeniu z dnia 27 września 2007 r. w ‎sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Standardy są ‎zgodne z podstawą programową dla poszczególnych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i ‎liceum ogólnokształcącego.‎

  Do egzaminu z każdego przedmiotu zostały przygotowane informatory, w których znajdują się akty prawne będące ‎podstawą przygotowania i przeprowadzania egzaminu, standardy wymagań egzaminacyjnych z komentarzem w ‎postaci uszczegółowionych wymagań, opis egzaminu, opis arkuszy egzaminacyjnych, przykładowe arkusze ‎egzaminacyjne i zasady ich oceniania. W przypadku języka polskiego podano również wykaz lektur ‎obowiązujących na egzaminie.‎

  Egzamin eksternistyczny z danego przedmiotu odbywa się w całym kraju tego samego dnia, o tej samej godzinie, a ‎zdający otrzymują ten sam arkusz egzaminacyjny.‎

  Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez OKE, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego składa deklarację dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której będzie zdawać egzamin maturalny, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.

  Zgodnie z § 4 Rozporządzenia - dyrektor komisji okręgowej, nie później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieści na stronie internetowej komisji okręgowej informację o miejscach, w których w tej sesji przeprowadzone będą egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

  Informacja o egzaminach eksternistycznych przeprowadzanych od 2012 r.

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że na mocy podpisanego w dniu 11 stycznia 2012 r. Rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych, egzaminy te będą przeprowadzane dwa razy w roku – w lutym (sesja zimowa) i październiku (sesja jesienna). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi organizuje te egzaminy dla osób, które dokonają prawidłowego zgłoszenia do egzaminów eksternistycznych (złożą komplet dokumentów - patrz poniżej).

  W sesjach można zdawać każdy przedmiot przewidziany ramowym planem nauczania odpowiednio - szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zasadniczej szkoły zawodowej z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  Informatory dotyczące egzaminów eksternistycznych oraz standardy egzaminacyjne ogłoszone są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.cke.edu.pl

  Zgłoszenie do egzaminów eksternistycznych
  Osoba, która chce przystąpić do egzaminu eksternistycznego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi - nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem sesji:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminów,
  • świadectwo/indeks /oryginał/ potwierdzający ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie danej dysfunkcji (w przypadku osób ubiegających się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych).

  OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ‎ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty. ‎

  Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa ‎dyrektorowi OKE:‎
  deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy‎,
  dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z opłat.

  Dokumenty można złożyć bezpośrednio w OKE w Łodzi, Biurze OKE w Kielcach lub przesłać na adres komisji listem poleconym.

  Pobierz: druki dot. egzaminu eksternistycznego

  Terminy składania dokumentów:
  sesja zimowa – do końca listopada,
  sesja jesienna - do końca lipca.

  Terminy wnoszenia opłat oraz składania deklaracji:
  sesja zimowa – do 31 grudnia
  sesja jesienna – do 31 sierpnia.
  W sesji zimowej 2019 r. opłata za egzaminy eksternistyczne wynosi 182,44 zł za każdy egzamin.


  W sesji jesiennej 2019 r. opłata za egzaminy eksternistyczne wynosi 191,57 zł za każdy egzamin.

  Numer konta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi:
  NBP O/O Łódź 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

  Na dowodzie wpłaty należy wpisać:

 • nazwisko i adres zdającego
 • etap kształcenia (np. liceum, gimnazjum)
 • przedmioty, których zdawanie zostało zadeklarowane w danej sesji.
 • Szczegółowe terminy egzaminów i miejsca ich przeprowadzania są ogłaszane w odrębnych komunikatach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  O zwolnienie z opłat w całości bądź w części (50%) mogą starać się osoby bezrobotne lub w bardzo trudnej sytuacji materialnej po jej udokumentowaniu.

  Informacja dla ubiegającego się o zwolnienie
  z opłaty za egzaminy eksternistyczne

  1. Podstawa prawna
  Zwolnienie z opłaty z egzamin eksternistyczny następuje na podstawie § 34 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188). Dyrektor OKE w Łodzi może zwolnić w części lub w całości z opłaty za egzaminy eksternistyczne osobę o niskich dochodach na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 9 ust. 8 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1583 z późn. zm.).

  Podstawę do ustalenia kryteriów zwalniania z opłat za egzaminy eksternistyczne stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 5 września 2016 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1583 z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358).

  2. Kryteria zwalniania
  Zwolnienie w całości opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowodu pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza kwoty 701 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

  Zwolnienie z 50% opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto jest większy od 701 zł i nie przekracza kwoty 1402 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym jest większy od 528 zł i nie przekracza kwoty 1056 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).


  Wytworzył: Ewa Wawrzynów (2014-01-02)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2017-02-16 11:23:15)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2020-01-27 09:06:29)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer